Projekt UPS

Obdobie: 2014 - 2014
Miesto realizácie: Bratislava
Predmet: Projekčné práce a autorský dozor
Odberateľ: SEPS, s.r.o.
Charakteristika: Predmetom projektu bolo vytvorenie riešenia pre záložné napájania serverovne zo záložného zdroja, ktorý by boo možné napájať z rôznych transformátorov v budove SEPS a.s., Bratislava, Mlynské Nivy.