Hotel Ambassador

Obdobie: 2008 - 2009
Miesto realizácie: Hotel Ambassador Košice
Profesia: Technický dozor investora a technický poradca pre slaboprúdové technológie
Odberateľ: EZEX, s.r.o.
Charakteristika: Predmetom dodávky bola hlavne poradenská činnosť pri rekonštrukcii hotela v oblasti implementácie slaboprúdových technológií /EPS, štrukturovaná kabeláž, inteligentný hotelový riadiaci systém/ a počas realizácie technický dozor týchto dodávok.