Bytový dom Vrútky

Obdobie: 2009 - 2010
Miesto realizácie: Vrútky
Profesia: Elektroinštalácia
Odberateľ: Stavoindustria Liptovský Mikuláš, a.s.
Charakteristika: Predmetom dodávky bola montáž a dodávka elektroinštalácie a slaboprúdových rozvodov /telefón, televízny rozvod, audio vrátnik/ pri rekonštrukcii objektu na nájomné byty.