Stavby

Od roku 2007 kedy bola založená prvá spoločnosť zo skupiny sme zrealizovali viaceré stavby a dodávky služieb v oblasti elektroinštalácií, oceľových konštrukcií.

Všetky z týchto stavieb boli ukončené v zmluvnom termíne a k spokojnosti investora.

 

Zvlášť by sme pripomenuli tieto:

  • Elektroinštaláciu haly ZWL Sučany
  • Protihlukové steny na projekte PPP
  • Rekonštrukciu prívodov k strojom v hale RF spol. s r.o.
  • Protihlukové steny na D3 -Žilina