Špecializované stavebné práce

  • Vŕtanie jadrovou vŕtačkou do železobetónu do priemeru 180mm /vákuová výveva - nie je potrebné vŕtané upevnenie súpravy, chladenie vodou/
  • Lepenie chemických kotiev /do -5°C/
  • Zálievky betónových trhlín
  • Zálievky oceľových konštrukcií, zábradlí, plotov
  • Vylievanie zálievok do foriem pod pätky stĺpov.
  • Hydroizolácie
  • Priemyselné podlahy
  • Nivelačné zálievky