Inteligentné riešenia

  • Poradenstvo v oblasti inteligentných riešení
  • Vypracovanie základného projektu inteligentného riešenia
  • Sprostredkovanie projektov jednotlivých profesií inteligentného riešenia
  • Koordinácia projektov
  • Technický dozor investora počas dodávky
  • Poradenstvo počas nastavenia systému
  • Sprostredkovanie certifikácie inteligentnej budovy