Inžinierska činnosť

 • Príprava podkladov pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 • Zastupovanie pri konaní
   
 • Príprava podkladov pre stavebné povolenie
 • Zastupovanie v stavebnom konaní
   
 • Sprostredkovanie projektov pre stavebné povolenie
 • Sprostredkovanie realizačných projektov
 • Koordinácia a kontrola projektov