Dozorovanie

  • Poradenstvo v oblasti stavebníctva pre investorov
  • Služby technického dozoru investora
     
  • Koordinácia projektov počas dodávky
     
  • Poradenstvo v oblasti inteligentných budov
  • Poradenstvo v oblastiach: elektroinštalácie, výroba a distribícia tepla a chladu