IBV Build

Spoločnosť IBV Build, s.r.o. ako najmladší perspektívny člen skupiny bola založená v roku 2014.

Spoločnosť sa špecializuje na developerskú činnosť so špecializáciou na bytové domy a stavby pre občiansku vybavenosť.

Ponúkame tiež inžiniersku činnosť pri získavaní rozhodnutí o umiestnení stavby, stavebných povolení, prípadne iných povolení.

Ponúkame aj sprostredkovanie vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie alebo projektov pre realizáciu ako aj ich kontrolu a koordináciu, prípadne poradenstvo počas realizácie.