Inteligentné riešenia

INTELIGENTNÉ RIEŠENIA ZASTREŠUJÚ OVLÁDANIE:

 • Osvetlenie - vnútorné aj vonkajšie osvetlenie možno pohodlne ovládať lokálne, centrálne, alebo automaticky podľa pohybu alebo prítomnosti, svetelné scény zaručia príjemné prostredie s potrebným osvetlením stlačením jediného tlačidla na vypínači alebo diaľkovom ovládači
 • Žalúzie, rolety, markízy – žalúzie, rolety alebo markízy možno ovládať časovým programom, v závislosti od denného svetla, alebo manuálne podľa vašich požiadaviek. Automatické ovládanie zaisťujú tiež snímače vetra, intenzity denného svetla a dažďa, ktoré napríklad v prípade zlého počasia uvedú tieniace prvky do bezpečnostnej polohy.
 • Vetranie - podľa požiadaviek manuálne alebo automaticky na základe údajov od snímačov kvality vzduchu je možné otvárať alebo zatvárať okná, prípadne zapínať ventilátory centrálneho systému vetrania.
 • Vykurovanie a chladenie - podľa využitia a individuálnych požiadaviek je možné individuálne regulovať teplotu v jednotlivých miestnostiach.
 • Riadenie spotreby energií - automatické využívanie výhodných taríf pre výkonovo náročné spotrebiče, monitorovanie spotreby a možnosť vypínania jednotlivých spotrebičov či okruhov. Riadenie výkonu kotla alebo klimatizácie podľa požiadaviek na dodávku tepla alebo chladu.
 • Tepelná pohoda - systémy vykurovania, chladenia, vetrania a ovládania žalúzií navzájom spolupracujú a zaisťujú príjemnú tepelnú pohodu pri optimálnom využití energií.
 • Časové riadenie - časové riadenie osvetlenia, vykurovania, žalúzií, roliet, domácich spotrebičov, záhradnej techniky a pod. podľa časových spínačov alebo udalostí.
 • Bezpečnosť - vlámanie, požiar, dym, únik plynu alebo vody možno včas rozpoznať a nahlásiť. Kamera pri vstupných dverách vám prezradí, kto pred nimi stojí.
 • Vizualizácia - odchádzate z domu alebo idete spať a inteligentný systém vám prezradí, ktoré okná alebo dvere a sú otvorené. Z jedného miesta viete ovládať všetky funkcie domu, prezerať záznamy a udalosti, ktoré sa vo vašom dome udiali.
 • Na dovolenke - simulácia prítomnosti v dome rozsvecovaním alebo zhasínaním svetiel, pohybom žalúzií alebo roliet, ak ste dlhšie mimo domu.
 • Ozvučenie - hi-fi komponenty môžu byť len v jednej miestnosti, ovládané v ďalších miestnostiach panelmi v stene alebo diaľkovým ovládačom. V celom dome môže znieť rovnaká, alebo v každej miestnosti iná hudba podľa Vášho priania. Svoje obľúbené CD už nemusíte stále prenášať.

Základnými benefitmi inteligentných inštalácií sú:

 • Úspora energie a nákladov
 • Zvýšenie komfortu
 • V prípade zmien používania priestoru menšie náklady
 • Zníženie množstva kabeláže
 • Pomerne jednoduchá inštalácia