Elektroinštalacie

Ako dlhoročný dodávateľ elelktroinštalačných prác Vám ponúkame dodávky na kľúč, teda od myšlienky, cez projekt až po revíznu správu:

 • Poradenstvo v oblasti silnoprúdových a slaboprúdových technológií
 • Projektovanie silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov
 • Návrh a projektovanie slaboprúdovej infraštruktúry
 • Návrh osvetlenia interiérov a exteriérov
 • Montáž silnoprúdových rozvodov do 56kV
 • Výroba rozvodných skríň do 1000V
 • Dodávka a montáž aktívnych aj pasívnych bleskozvodov
 • Dodávka a montáž trafostaníc 22/0,4kV
 • Dodávka a montáž štruktorovanej kabeláže
 • Dodávka a montáž EPS a požiarneho rozhlasu
 • Dodávka a montáž Elektronických Zabezpečovacích Systémov /aj s certifikátom a oprávnením KR PZ/
 • Dodávka a montáž kamerových systémov
 • Dodávka a montáž dochádzkových systémov