Dozorovanie stavieb

Dozorovaním Vašej stavby odborníkmi v stavebníctve dosiahnete:

  • Dodržiavanie projektovej dokumentácie /zabránenie zámien materiálov/
  • Kontrola skutočne dodaných množstiev
  • Kontrola certifikátov výrobkov
  • Komunikácia s projektantmi v prípade úprav a zmien projektov
  • Kontrola oprávnenosti prác naviac
  • Kontrola dohodnutých cien a ich primeranosť
  • Maximálnu kvalitu Vám dodaných výrobkov a služieb

Všetky tieto služby Vám zabezpečíme na ktorékoľvek profesie prípadne na celú stavbu.